Kontaktné údaje

Adresa: DETECT INFO s.r.o. Medený Hámor 15 974 01 Banská Bystrica

Telefón: Tel.:   +421 911 525 771

E-mail: detect@detect-info.sk dfrco@detect-info.sk

Bankové spojenie: Banka:     ČSOB, a.s. Banská Bystrica Č.účtu:   4008089116/7500

Identifikačné údaje:IČO:   36645311 DIČ:    2022124687 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu B.Bystrica, oddiel:Sro, vložka č.:11242/S

Licencie:Licencie č. PD 00283 a č. POP 000280

Lokalizácia cez google:

Menu služieb:

Kontaktné údaje:

Copyright © 2006 Detect Info s.r.o. Všetky práva vyhradené.