Kontaktné údaje

Adresa: Detect Info s.r.o. Komenského č. 14955/30 974 01 Banská Bystrica

Adresa prevádzky – kancelárie: Detect Info s.r.o. Jarabinková 17563/2C 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

Telefón: Tel.:   +421 911 778 794

E-mail: detect@detect-info.sk

Bankové spojenie: Banka:     Tatra banka, a.s. Č.účtu:    2947085923/1100 IBAN:       SK49 1100 0000 0029 4708 5923

Identifikačné údaje:IČO:   36645311 DIČ:    2022124687 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu B.Bystrica, oddiel:Sro, vložka č.:11242/S

Licencie:Licencie č. PD 00283 a č. POP 000280

Menu služieb:

Kontaktné údaje:

Copyright © 2020 Detect Info s.r.o. Všetky práva vyhradené.