Skip to main content

O nás

100vky

Uzavretých prípadov

od r. 2006

O nás

Profesionálne a diskrétne

Komplexné detektívne služby s dôrazom na diskrétnosť.

Poradenská činnosť pre detektívne agentúry, právnické a fyzické osoby.

Spoločnosť Detect Info s.r.o. ponúka svoje služby advokátskym kanceláriám, exekútorom, právnickým osobám, fyzickým osobám, finančným a leasingovým spoločnostiam, poisťovniam a všetkým klientom, ktorí potrebujú služby na profesionálnej úrovni s dôrazom na zachovanie úplnej diskrétnosti.

100vky

Uzavretých prípadov

od r. 2006

O nás

Profesionálne a diskrétne

Komplexné detektívne služby s dôrazom na diskrétnosť.

Poradenská činnosť pre detektívne agentúry, právnické a fyzické osoby.

Spoločnosť Detect Info s.r.o. ponúka svoje služby advokátskym kanceláriám, exekútorom, právnickým osobám, fyzickým osobám, finančným a leasingovým spoločnostiam, poisťovniam a všetkým klientom, ktorí potrebujú služby na profesionálnej úrovni s dôrazom na zachovanie úplnej diskrétnosti.

V každom konaní je nevyhnutným predpokladom úspechu získať a využívať informácie, ktorými sa z titulu svojej právomoci mohli zaoberať len štátne orgány, napríklad polícia, súdy, prokuratúra a podobne. Možnosť klienta využiť v tejto oblasti služby našej spoločnosti chápeme ako prehĺbenie právnej istoty občana, pretože náš klient, či už je to fyzická alebo právnická osoba, nie je odkázaný len na výsledky šetrenia vyššie spomenutých orgánov štátu.

Môže aktívne riešiť svoj občiansko-právny, obchodno-právny, či trestno-právny problém prostredníctvom profesionálne pripravených, právnicky vzdelaných a systém dokonale poznajúcich pracovníkov našej spoločnosti. Klientovi samému to dáva možnosť rozhodovať o nakladaní so získanými informáciami tak, aby v čo najväčšej miere chránil svoje oprávnené záujmy.

Ponuka služieb našej spoločnosti je široká a je upravená zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Tento definuje jednotlivé druhy detektívnej služby ako:

  • hľadanie osoby,
  • hľadanie majetku,
  • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
  • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
  • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky,
  • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

S klientom pracujeme na základe uzavretej Zmluvy a Plnomocenstva. Detektívne úkony a právne postupy vykonávame tak, aby sme hájili záujmy klienta. Klient má možnosť konzultovať s nami rozsah a druh vykonávaných úkonov, pretože je priebežne dôsledne informovaný o vývoji prípadu.

Konateľ spoločnosti Mgr. Peter Puškár, plk. v.v. je držiteľ profesionálneho certifikátu o odbornej spôsobilosti vydaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Je bývalým dlhoročným vedúcim pracovníkom kriminálnej polície s bohatými praktickými skúsenosťami  kriminalistu tak z prostredia Slovenskej republiky, ako aj zo zahraničia. 25 rokov pôsobil v Policajnom zbore, kde dosiahol hodnosť plukovník. Postupne dosiahol aj významné riadiace funkcie na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) aj na Prezídiu PZ, najskôr na pozícii vedúceho oddelenia finančnej polície ÚBOK, neskôr ako zástupca riaditeľa protikorupčnej jednotky NAKA v Banskej Bystrici, kde mal na starosti odhaľovanie a vyšetrovanie korupcie, eurofondov, závažnej daňovej a ekonomickej trestnej činnosti v pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu.

V najvyššej riadiacej pozícii na Prezídiu PZ úspešne viedol špecializovaný útvar, ktorý mal na starosti utajované operácie a skryté vyšetrovanie s nasadením agenta.

Všetci naši pracovníci disponujú množstvom dôležitých schopností a zručností, taktiež kontaktov, ktoré nám umožňujú zabezpečovať záujmy klienta nielen na území Slovenskej republiky, ale i vo väčšine štátov Európy a v niektorých prípadoch aj v zámorí.

Spoločnosť Detect Info s.r.o. Vám ponúka profesionálne detektívne služby tímu skúsených detektívov s mnohoročnými skúsenosťami z policajnej práce.

Sme tiež držiteľmi licencie na poskytovanie odbornej prípravy na výkon strážnej i detektívnej služby a poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní takýchto služieb.

Dokumenty

Licencie a certifikáty

Sme držiteľmi licencií a certifikátov na poskytovanie odbornej prípravy na výkon strážnej i detektívnej služby a poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní takýchto služieb.

Potrebujete pomoc? Sme tu pre vás.