Skip to main content

Detektívna kancelária

Detektívne služby, odborná príprava a poradenstvo

100vky

Uzavretých prípadov

od r. 2006

O nás

Profesionálne a diskrétne

Komplexné detektívne služby s dôrazom na diskrétnosť.

Poradenská činnosť pre detektívne agentúry, právnické a fyzické osoby.

Spoločnosť Detect Info s.r.o. ponúka svoje služby advokátskym kanceláriám, exekútorom, právnickým osobám, fyzickým osobám, finančným a leasingovým spoločnostiam, poisťovniam a všetkým klientom, ktorí potrebujú služby na profesionálnej úrovni s dôrazom na zachovanie úplnej diskrétnosti.

100vky

Uzavretých prípadov

od r. 2006

O nás

Profesionálne a diskrétne

Komplexné detektívne služby s dôrazom na diskrétnosť.

Poradenská činnosť pre detektívne agentúry, právnické a fyzické osoby.

Spoločnosť Detect Info s.r.o. ponúka svoje služby advokátskym kanceláriám, exekútorom, právnickým osobám, fyzickým osobám, finančným a leasingovým spoločnostiam, poisťovniam a všetkým klientom, ktorí potrebujú služby na profesionálnej úrovni s dôrazom na zachovanie úplnej diskrétnosti.

Naše služby

Komplexné bezpečnostné a detektívne služby na profesionálnej úrovni s dôrazom na zachovanie úplnej diskrétnosti.

Advokátske kancelárie

Ponúkame získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom.

Podnikatelia

Informačné zabezpečenie prípravy a realizácie opatrení zameraných na úspešný priebeh obchodných transakcií.

Fyzické osoby - detect-info

Fyzické osoby

Odborné rady a pomoc pri riešení zložitých a ťažko zvládnuteľných situácií dotýkajúcich sa života klienta.

Finančné inštitúcie

Služby zameriavajúce sa na riešenie problémov, s ktorými sa spoločnosti stretávajú pri svojej každodennej činnosti.

Pohľadávky

Ponúkame pomoc pri vymáhaní pohľadávok na území celej Slovenskej republiky.

Odborné poradenstvo

Poradenská činnosť pre detektívne agentúry, právnické a fyzické osoby.

Pracovný postup

Postupujeme vždy v súlade so zákonom a zreteľom na diskrétnosť

Prijatie prípadu

Jasné pravidlá spolupráce, jasné východiská a ciele, správny odhad situácie a možností, uzavretie zmluvy s klientom

Analýza prípadu

Odbornosť a skúsenosti, zmysel pre realitu a požiadavku klienta

Zber dôkazov

Spoľahlivosť, vytrvalosť, čestný prístup a diskrétnosť

Uzavretie prípadu

Vecnosť a efektivita pre klienta, záverečná správa

Prijatie prípadu

Jasné pravidlá spolupráce, jasné východiská a ciele, správny odhad situácie a možností, uzavretie zmluvy s klientom

Analýza prípadu

Odbornosť a skúsenosti, zmysel pre realitu a požiadavku klienta

Zber dôkazov

Spoľahlivosť, vytrvalosť, čestný prístup a diskrétnosť

Uzavretie prípadu

Vecnosť a efektivita pre klienta, záverečná správa

Spolupráca

Zaviazali sa chrániť to,
na čom najviac záleží.

Klient doposiaľ nemal možnosť získať a využívať informácie, ktorými sa z titulu svojej právomoci mohli zaoberať len štátne orgány, napríklad polícia, súdy, prokuratúra a podobne. Možnosť klienta využiť v tejto oblasti služby našej spoločnosti chápeme ako prehĺbenie právnej istoty občana, pretože náš klient, či už je to fyzická alebo právnická osoba, nie je odkázaný len na výsledky šetrenia vyššie spomenutých orgánov štátu.

Spolupráca

Zaviazali sa chrániť to,
na čom najviac záleží.

Klient doposiaľ nemal možnosť získať a využívať informácie, ktorými sa z titulu svojej právomoci mohli zaoberať len štátne orgány, napríklad polícia, súdy, prokuratúra a podobne. Možnosť klienta využiť v tejto oblasti služby našej spoločnosti chápeme ako prehĺbenie právnej istoty občana, pretože náš klient, či už je to fyzická alebo právnická osoba, nie je odkázaný len na výsledky šetrenia vyššie spomenutých orgánov štátu.

Dokumenty

Licencie a certifikáty

Sme držiteľmi licencií a certifikátov na poskytovanie odbornej prípravy na výkon strážnej i detektívnej služby a poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní takýchto služieb.

Potrebujete pomoc? Sme tu pre vás.