Skip to main content

Zahraničie

V rámci vykonávaného pátrania spolupracujeme aj so zahraničnými partnerskými detektívnymi službami v rámci okolitých krajín aj celej EU. Aktuálna dostupnosť požadovaných služieb v jednotlivých krajinách a v spolupracujúcich detektívnych kanceláriách je vždy individuálna, preto ju pred záväznou objednávkou pre klientov najskôr overíme.

Vykonávame taktiež repatriáciu vozidiel smerom do zahraničia, ako aj zo zahraničia do Slovenskej republiky.

Dokumenty

Licencie a certifikáty

Sme držiteľmi licencií a certifikátov na poskytovanie odbornej prípravy na výkon strážnej i detektívnej služby a poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní takýchto služieb.

Potrebujete pomoc? Sme tu pre vás.